Sirrus KFS 125

Automatiskt spjäll för köksfläktar

Sirrus KFS 125 är en helsvensk uppfinning som möjliggör anslutning av alla typer av köksfläktar – oavsett fabrikat – till ett mekaniskt ventilationssystem. En inbyggd tryckvakt känner när köksfläkten startar och öppnar då från inställt grundläge till en kontrollerad forcering (öppningstid ca 30 sekunder).

Varför installera Sirrus KFS 125

Lägre kostnader

• Mindre matos och tystare ventilation.
• Lägre underhållskostnader och färre klagomål.
• Sänkta el- och värmekostnader

Läs mer under Bygg-Info PM “Nöjda hyresgäster sover gott”.

Hämta PDF här

Bläddra broschyr

Bläddra i broschyren och läs mer om Sirrus KFS 125. Kontakta oss om du har frågor.

Enkel installation i 5 steg

Installation kan ske i alla typer av fastigheter med ventilationssystem av typ självdrag, frånluft eller till- och frånluft. Endast installation av ett jordat vägguttag krävs. Storleken 13 x15 cm medför att Spjäll 125 lätt kan döljas bakom en kryddhylla eller i skorstensröret från en designkåpa.

1
2
3
4
5
1

Lossa slangklämmar och slang från köksfläkten.

2

Montera spjället och vid behov anpassningsring. Dra åt fästskruven försiktigt.

3

Ställ skalan i läge 2.

4

Träd på slangen löst och anslut mätslangen.

5

Montera slang och slangklämma samt anslut stickproppen.

Installations filmer och installationsguide

Så här enkelt är det att installera Sirrus KFS 125!
Se installationsfilmer eller bläddra i broschyren. Kontakta oss om du har frågor.

Hämta installationsguide PDF här