Primal TL100

Automatisk väggventil med termostat och backspjäll

Klimatsmart självreglerande tilluftsventil med termostat för årstidsanpassad ventilation.
Dessutom med patenterat backspjäll som eliminerar tvärdrag och värmeförluster vid blåsig väderlek.

Fördelar och funktioner

Backspjäll

När det blåser bildas ett undertryck på fastighetens läsida som vill suga ut den varma rumsluften genom ventilen. Utan backspjäll förvärrar termostaten situationen då den varma rumsluften får termostaten att öppna ventilen helt. Samma sak inträffar också i en villa med mer än en våning då termik (varm luft stiger) får rumsluften att söka sej ut genom de högst belägna ventilerna.

Hämta PDF här

Bläddra broschyr

Bläddra i broschyren och läs mer om TL100. Kontakta oss om du har frågor.

Automatisk tilluftsventil för väggmontage

En snabb överblick av vad TL100 omfattar. Våra produkter är väl genomfört kvalitet.

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Låsmutter

2

Fjäder

3

Känselkropp

4

Ventilhus

5

Spindel

6

Filter

7

Backspjäll/luftrikare

8

Tallrik

Primal TLK125

Automatisk väggventil med integrerad väggplatta

TLK 125 Har samma funktion som TL100 men saknar backspjäll och minflödesbegränsning.
Väggplattan har måtten: 20×22 cm. Stos öppning 12,5 cm.
En lösning som möjliggör installation av köksfläktar oavsett fabrikat i flerbostadshus med centralventilation.